Navigera in i framtiden

Kostnadsfri onlinekurs. Du får tillgång till onlinekursen direkt efter bekräftad registrering och 90 dagar framåt.


 Lär dig hantera en omvärld i accelererande förändring

Navigera in i framtiden är en kort, kostnadsfri onlinekurs framtagen för dig som ledare, chef, verksamhetstvecklare och styrelsemedlem baserat på boken med samma namn. Kursen presenteras av bokens författare, Elisabet Lagerstedt, som är managementkonsult med inriktning på strategi, innovation och förändring. På ca 1,5 timme får du:

 • en inblick i vad accelererande förändring innebär - från kreativ förstörelse till disruptiv innovation.
 • insikter i varför de flesta företag har svårt att hantera de förändringar som pågår.
 • en kortfattad genomgång av tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden - utan att bli offer för omständigheterna på vägen.

 Om boken 

Navigera in i framtiden är en bok av Elisabet Lagerstedt (BoD Förlag, 2018). Den är skriven för styrelser, ledare, chefer, strateger och verksamhetsutvecklare i branscher och verksamheter i förändring. 

I en tid av accelererande förändring, ökad komplexitet och exponentiell tillväxt har många stora bolagsjättar redan slagits ut i en flod av disruptiv innovation och kreativ förstörelse. Det kanske inte är så konstigt att närmare 80 procent av verksamheter redan bedriver någon sorts förändringsarbete. 85 procent av alla bolag förväntas av olika bedömare dessutom behöva genomgå en större transformation inom de närmaste fem åren. Problemet är att majoriteten av alla planerade förändringsinitiativ misslyckas med att nå sina mål. Och det finns inget som säger att framtiden ser lugnare ut, snarare tvärtom... 

 

Köp boken på Adlibris Köp boken på Bokus
Bok navigera in i framtiden - large.png

 Onlinekursens innehåll

Är du styrelsemedlem, VD eller chef i en verksamhet eller bransch i förändring? Kämpar du och ditt team med att bemöta ökad konkurrens, den snabbt ökande digitaliseringen, eller med att kännas relevanta för era kunder? Har ni problem att skapa innovation, tillväxt och förnyelse? Saknar ni rätt verktyg på vägen?

Navigera in i framtiden är en kort, kostnadsfri onlinekurs framtagen för just dig, baserat på boken med samma namn.

Kursen ger dig i korthet:

 • en inblick i vad accelererande förändring innebär - från kreativ förstörelse till disruptiv innovation.

 • insikter i varför de flesta företag har svårt att hantera de förändringar som pågår.

 • en kortfattad presentation av tolv gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden.

Boken, såväl som kursmaterialet, baseras på lärdomar från den nya såväl som den gamla generationens företag, liksom litteratur och artiklar från ledande handelshögskolor och forskare runt om i världen. Fokus ligger på att skapa en förståelse för de ganska omfattande samhällsförändringar som pågår och att hjälpa dig att navigera dig och din verksamhet in i framtiden, utan att bli offer för omständigheterna på vägen.

Passa på att anmäla dig redan idag för att säkra din plats. Onlinekursen finns tillgänglig från 14 april. Du går sedan kursen i din egen takt.

Kursen innehåller:

 • Tre moduler
 • Nio filmer omfattande ca 1,5 timme
 • Tre "testa dig själv"
 • Tre arbetsböcker
 • Tips om 15 extra resurser för fördjupning

 

 Kursen omfattar tre moduler

Totalt omfattar kursens filmer och lektioner ca 1,5 timmars undervisningstid. För varje modul finns därtill en kort arbetsbok med en eller två väl utvalda övningar, där du har möjlighet att i mån av tid applicerar dina kunskaper på din egen verksamhet. I arbetsboken rekommenderas därtill några spännande fördjupningskällor, som ger möjlighet till djupdykning för den som är intresserad av mer kunskap inom området.

 

Modul 1 - En omvärld i accelererande förändring

Modulen ger en introduktion till ett antal krafter som omformar vår värld, såsom accelererande förändring, exponentiell tillväxt, kreativ förstörelse, disruptiv innovation. Därtill en kort introduktion till två viktiga megatrender och ett verktyg för framtidsorientering.

 • Lektion 1: Om en omvärld i accelererande förändring
 • Lektion 2: Framtiden
 • Arbetsbok att skriva ut med några väl utvalda övningar och rekommenderade fördjupningskällor
 • Testa dig själv

 

Modul 2 - Företag och organisationer hänger inte med

Modulen ger en inblick i några viktiga orsaker till att företag och organisationer har svårt att hänga med i omvärldens accelererande förändringstakt, trots att 80 procent av alla bolag redan bedriver någon sorts förändringsprojekt.

 • Lektion 1: Framgångsrika företag blir offer för sin egen framgång
 • Lektion 2: Organisationer blir inflexibla i takt med sitt åldrande
 • Arbetsbok att skriva ut med några väl utvalda övningar och rekommenderade fördjupningskällor
 • Testa dig själv

 

Modul 3 - Tolv gyllene principer för att navigera in i framtiden

Modulen ger en avslutande summering av kursen samt en översiktlig presentation av 12 gyllene principer för att framgångsrikt navigera sin verksamhet in i framtiden utan att bli offer för omständigheterna på vägen. 

 • Lektion 1: En summering av de sex första principerna
 • Lektion 2: En summering av de sex kvarvarande principerna
 • Arbetsbok att skriva ut med några väl utvalda övningar och rekommenderade fördjupningskällor
 • Testa dig själv

Observera att du har tillgång till onlinekursen i 90 dagar efter anmälningsdatum.


Elisabet Lagerstedt 03.jpg

 Om författaren och kursledaren

Elisabet Lagerstedt är managementkonsult med inriktning på strategi, innovation och förändring. Bakom sig har hon 25 års erfarenhet från roller i stora bolag inom såväl B2C som B2B, i Sverige och internationellt, varav 15 år på ledningsgruppsnivå.

Elisabet hjälper idag företagsledare och deras team att navigera i en omvärld av accelererande förändring. Utifrån- och in. Hon är också föreläsare, bloggare och tidigare skribent för INSEAD Knowledge samt mångårig mentor och gästföreläsare vid Masterprogrammet för Entreprenörskap och innovation vid Lunds Universitet.  

Utbildningsmässigt har Elisabet en magisterexamen från Lunds Universitet och har studerat vid bland annat Harvard Business School, IMD, Oxford, INSEAD, Singularity University, IDEO U och Berghs School of Communication.

För mer information, se www.elisabetlagerstedt.com